Thực hiện theo kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Công Thương, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng hiện đang triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành về việc chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với các doanh nghiệp.

Theo đó, sẽ có 5 công ty bán hàng đa cấp nằm trong danh sách thanh tra, cụ thể đó là:

1. Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng (Quận Tân Phú, TP HCM)

2. Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi (Quận 1, TP.HCM)

3. Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam (Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

4. Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam (Quận Tân Bình, TP.HCM)

5. Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam (Quận 3, TP.HCM)

Bộ Công Thương sắp thanh tra 5 công ty đa cấp, trong đó có Nu Skin.

Chia sẻ với báo chí Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết: trong năm 2019, có 3 doanh nghiệp được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, có 4 doanh nghiệp chủ động chấm dứt hoạt động và 5 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp vì không đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định 40/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo đó Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cũng đã tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của 5 doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện hoạt động.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/se-thanh-tra-cong-ty-da-cap-nu-skin-viet-nam-a480563.html