Cụ thể, ngày 08/01/2020, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế ra Quyết định thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của sản phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty CP đầu tư Y tế Hoa Thiên Phú (Công ty Hoa Thiên Phú). Công ty này có địa chỉ tại L18-11-13, tầng 18 tòa nhà Vimcom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.

Thu hồi hàng loạt thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Hoa Thiên Phú.

4 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong diện thu hồi bao gồm có: Thực phẩm BVSK Sắc Ngọc Khang, Thực phẩm BVSK Sắc Ngọc Khang ++, Thực phẩm BVSK Chức năng gan Bảo Nguyên và Thực phẩm BVSK Viên uống Hoa Thiên.

Cục ATTP yêu cầu Công ty Hoa Thiên Phú có trách nhiệm dừng lưu thông và thu hồi toàn bộ sản phẩm trên kể từ ngày quyết định này.

 4 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Hoa Thiên Phú trong diện phải thu hồi.

Ngay sau đó ngày 9/01/2020, Cục ATTP cũng ban hành quyết định thu hồi Giấy phép tiếp nhận đăng ký bản công bố 2 sản phẩm Thực phẩm BVSK cũng thuộc Công ty CP đầu tư Y tế Hoa Thiên Phú. Cụ thể, 2 sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại tràng Bảo Nguyên; Số giấy tiếp nhận bản đăng ký sản phẩm: 4188/2018/DKSP; ngày cấp: 10/7/2018. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tê nhức chân tay Bảo Nguyên; Số giấy tiếp nhận bản đăng ký sản phẩm: 296/2019/DKSP; ngày cấp: 05/01/2019.

Công ty CP đầu tư Y tế Hoa Thiên Phú phải có trách nhiệm dừng lưu thông, thu hồi toàn bộ các sản phẩm từ ngày quyết định có hiệu lực và thông báo đến các cơ quan, tổ chức có liên quan.