Trong thời gian vừa qua, qua công tác hậu kiểm việc quảng cáo TPBVSK trên Internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên một số website đang quảng cáo các sản phẩm TPBVSK vi phạm quy định. Các sản phẩm được quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; sử dụng hình ảnh, uy tín, thư tín của các đơn vị y tế, nhân viên y tế thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm; liệt kê công dụng của từng thành phần của sản phẩm. Cụ thể

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Navigout 

Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên website: https://www.suckhoe.vungcao.online đang quảng cáo sản phẩm TPBVSK Navigout vi phạm: Quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; Sử dụng hình ảnh, uy tín, thư tín của các đơn vị y tế, nhân viên y tế, thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm.

Sản phẩm TPBVSK quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH thương mại  IAC (địa chỉ: số số nhà 31, ngõ 186 đường Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH thương mại IAC không thừa nhận website nêu trên là của Công ty TNHH thương mại  IAC, công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm TPBVSK Navigout website nêu trên.

 2. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hạ Khang Đường

Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên website: https://www.hakhangduongvn.com đang quảng cáo sản phẩm TPBVSK Hạ Khang Đường vi phạm: Quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; Liệt kê công dụng của từng thành phần của sản phẩm.

Sản phẩm TPBVSK quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH thương mại SBG (địa chỉ: Số 4 ngõ 12 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công ty không thừa nhận website nêu trên là của Công ty TNHH thương mại SBG, công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm TPBVSK Hạ Khang Đường trên các website nêu trên.

3. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phục Cốt Khang 

Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên website: https://www.phuccotkhang-chinhhang.online đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phục Cốt Khang vi phạm: Quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; Sử dụng thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm; Liệt kê công dụng của từng thành phần của sản phẩm.

Sản phẩm TPBVSK quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH thương mại GVN (địa chỉ: Tầng 12, toàn nhà Licogi 13 Tower, số 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH thương mại GVN không thừa nhận website nêu trên là của công ty, công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm TPBVSK Phục Cốt Khang trên website nêu trên.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm TPBVSK Navigout, Hạ Khang Đường và Phục Cốt Khang quảng cáo vi phạm trên các website nêu trên.

Theo https://vfa.gov.vn/