Theo tìm hiểu, thuốc trúng thầu của bệnh viện E có đến hàng chục loại thuốc có giá cao hơn giá thị trường như Unasyn Tab 375mg giá trúng thầu 14.790 đồng/viên nhưng giá thị trường là 14.000 đồng/viên, Pulmicort Respules giá trúng thầu 13.834 đồng/ống trong khi đó giá thị trường là 13.100 đồng/ống; Utrogestan 100mg, giá trúng thầu là 6.500 đồng/viên, giá thị trường 5.850 đồng /viên, Ventolin Neb 5mg/ 2.5ml 6x5's giá trúng thầu là 8.513 đồng/ống, giá thị trường chỉ có 5.766 đồng/ống, Pulmicort Respules Bệnh viện E trúng thầu số lượng 54.000 ống với giá 13.834 đồng /ống và bán với giá 14.800đồng/ống trong khi đó giá thị trường là 13.100/ống. Thuốc Lipitor 10mg, 20mg giá trúng thầu tại bệnh viện E là 15.941đồng/viên với số lượng là 23.000 viên, trong khi đó giá thị trường là 15.333đồng/viên...

Thuốc Medrol Tab 4mg giá đấu thầu là 983 đồng/viên nhưng nhà thuốc này lại bán đến 1.130 đồng/viên.

Hay như thuốc Fastum Gel giá trúng thầu là 47.500 đồng/ hộp thì giá thị trường chỉ có 43.000 đồng/hộp. Thậm chí có những loại thuốc chênh so với thị trường vài chục nghìn đồng/lọ như: Thuốc Invanz 1g, giá trúng thầu là 552.421 đồng/lọ, chênh gần 50.000 đồng/lọ so với giá thị trường, thuốc Heparin25000UI/5ml giá thị trường là 80.000 đồng/lọ nhưng giá trúng thầu là 110.250 đồng/lọ, chênh hơn 30.000 đồng/lọ.  

Song điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra bệnh nhân của Bệnh viện E không chỉ phải chịu giá chênh lệch giữa giá thị trường và giá đấu thầu thuốc mà còn phải chịu thêm chênh lệch giữa giá thuốc đấu thầu với giá bán của Nhà thuốc bệnh viện. Ví dụ: thuốc Oresol hương cam giá thị trường chỉ 750 đồng/gói, giá trúng thầu là 1.650 đồng/gói nhưng giá đến tay bệnh nhân của bệnh viện E là 1.800 đồng/gói, Medrol Tab 4mg giá đấu thầu là 983 đồng/viên nhưng nhà thuốc này lại bán đến 1.130 đồng/viên, thuốc PMS-Pregabalin75mg giá trúng thầu chỉ 13.800 đồng/viên nhưng người bệnh tại bệnh viện E phải mua với giá 16.850 đồng/viên.

Nhẩm tính, chỉ với 4 loại thuốc: Unasyn Tab 375mg 8's, Pulmicort Respules, Utrogestan 100mg và Coveram5mg/10mg có giá chênh so với giá thị trường chỉ 1 vài nghìn đồng/viên nhưng với số lượng trúng thầu từ vài nghìn đến vài trăm nghìn thì Nhà thuốc Bệnh viện E đã thu chênh lệch lên đến hơn 402 triệu đồng. Song số tiền hơn 402 triệu đồng chênh lệch của 4 loại thuốc mà tôi thu thập được chỉ là con số rất nhỏ trong hàng trăm, hàng nghìn loại thuốc đang được Nhà thuốc Bệnh viện E bán hàng ngày. Bởi tổng số tiền của 4 loại thuốc này chỉ hơn 2 tỷ đồng, chiếm 1 phần rất nhỏ trong tổng số 268 tỷ đồng tiền đấu thầu thuốc 8 tháng đầu năm 2019 của bệnh viện E. Và số tiền này vào túi ai? Ai là người được hưởng lợi là câu hỏi đang được đặt ra?

Thuốc PMS-Pregabalin75mg giá trúng thầu chỉ có 13.800 đồng/viên nhưng người bệnh tại bệnh viện E phải mua với giá 16.850 đồng/viên.

Theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP Chính phủ quy định về thặng số bán lẻ của cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định giá bán lẻ tại cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm: Giá mua vào ghi trên hóa đơn và thặng số bán lẻ tính bằng mức thặng số bán lẻ nhân với giá mua vào. Cụ thể, mức thặng số bán lẻ của các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được cao hơn mức thặng số bán lẻ tối đa như sau: a) Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 15%; b) Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 1.000 (một nghìn) đồng đến 5.000 (năm nghìn) đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 10%; c) Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 5.000 (năm nghìn) đồng đến 100.000 (một trăm nghìn) đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 7%; d) Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 100.000 (một trăm nghìn) đồng đến 1.000.000 (một triệu) đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 5%; đ) Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất trên 1.000.000 (một triệu) đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 2%.

Còn đối với thuốc biệt dược thì theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế trên 10%, đối với thuốc có giá tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 5.000 (năm nghìn) đồng đến 100.000 (một trăm nghìn) đồng; trên 7% đối với thuốc có giá tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 100.000 (một trăm nghìn) đồng đến 1.000.000 (một triệu) đồng. Với quy định này thì giá thuốc tại Bệnh viện E đang vượt so với giá quy định.

Đơn cử thuốc Utrogestan 100mg giá thuốc trúng thầu là 6.500 đồng/viên thì Nhà thuốc Bệnh viện E đang bán 14.000 đồng/viên, vượt quy định cho phép, thuốc Ventolin Neb  5mg/ 2.5ml 6x5's giá trúng thầu là 8.513 đồng/ống thì giá Nhà thuốc bệnh viện E đang bán là 12.000 đồng/ống. Tương tự thuốc PMS-Pregabalin75mg đang bán với giá 16.850 đồng/viên vượt quá quy định. Ngạc nhiên hơn, thuốc Fleet Enema Bệnh viện E trúng thầu với giá 59.000 đồng/chai, số lượng 4000 chai, trong khi đó Sở Y tế Bắc Ninh lại trúng thầu với giá chỉ 56.750 đồng/chai số lượng là 2100/chai, hay như ở Sở Y tế Bình Phước trúng thầu số lượng 2.160 giá chỉ có 53.000/chai. Tại sao lại có sự chênh lệch giá trúng thầu như vậy? Nếu chiểu theo các Nghị định này thì Nhà thuốc bệnh viện E có dấu hiệu vi phạm luật.

Tìm hiểu thêm, tôi thấy, hầu như các loại thuốc có giá cao hơn giá thị trường đều là của Công ty cổ phần dược liệu TW2 trúng thầu. 8 tháng đầu năm 2019, tổng số tiền trúng thầu thuốc của Bệnh viện E là hơn 268 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần dược liệu TW2 trúng đến hơn 52 tỷ đồng. Điều này khiến nhiều người nghi vấn, liệu có sự “ưu ái” nào cho Công ty cổ phần dược liệu TW2 hay không?

Đề nghị Bệnh viện E kiểm tra, làm rõ những vấn đề trên để có câu trả lời thỏa đáng cho những bệnh nhân đang phải mua thuốc tại đây và công luận.