2-1699374039.jpg
Ông Lê Văn Sơn- Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông.

Theo đó, ông Lê Văn Sơn- Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông đã ký ban hành Quyết định số 2468/QĐ-UBND về việc Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất huyện Gò Công Đông do Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư… Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất huyện Gò Công Đông được nhận định sẽ là cầu nối hàng hóa và thương hiệu trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương và các vùng lân cận.

1-1699374040.jpg
 
3-1699374040.jpg
Quyết định số 2468/QĐ-UBND.

Sau hàng loạt dự án được phê duyệt tỷ lệ 1/500 như: Cụm Khu công nghiệp Gia Thuận 1, Cụm Khu công nghiệp Gia Thuận 2, Cảng tổng hợp Soài Rạp, Khu Công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp Gò Công Đông Tiền Giang, Tổng kho Xăng dầu DKC Gò Công Đông Tiền Giang, Tổ hợp Nhà máy kết cấu thép Gò Công Đông, Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao Gò Công Đông,… ngày 26/10/2023, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông Lê Văn Sơn đã ký Quyết định Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất huyện Gò Công Đông nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, dịch vụ,… ở địa phương, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài địa phương.

Theo Quyết định số 2468/QĐ-UBND về việc Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất huyện Gò Công Đông, dự toán kinh phí gần 670 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh, triển khai trên diện tích hơn 9ha,…

Được biết, việc hình thành quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn nằm trong tiêu chí về quy hoạch đối với huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao… Huyện Gò Công Đông đạt chuẩn huyện Nông thôn mới vào năm 2020, đang từng bước hoàn thiện hướng đến huyện Nông thôn mới nâng cao.