Ngày 4/1, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Tại Hội nghị, ông Đặng Trung Dũng, Phó Tổng Giám đốc thường trực cho biết một số chỉ tiêu năm 2019 đã hoàn thành vượt kế hoạch và đạt cao nhất so với các năm trước đây.

Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Thái Hương phát biểu tại hội nghị tổng kết của ngân hàng Bắc Á.

Trong đó, tổng tài sản ngân hàng ước đạt 107.975 tỷ đồng, vượt qua mốc 100.000 tỷ đồng, là một ngân hàng quy mô vừa có chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động tốt. Vốn điều lệ tăng thêm 1.000 tỷ đồng so với năm 2018 đạt mức 6.500 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 928 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như Tổng huy động vốn, Tổng dư nợ, Thu dịch vụ… đều hoàn thành kế hoạch.

Tính đến 31/12/2019, Bac A Bank có mạng lưới 135 điểm giao dịch, gồm Hội sở, 40 chi nhánh, 94 Phòng giao dịch tại 31 tỉnh thành trên toàn quốc.

Nằm trong lộ trình Phương án Tái cơ cấu, Bac A Bank đã hoàn thành đúng thời hạn Dự án Xây dựng quy trình, quy chế, rà soát dữ liệu và giải pháp tính toán vốn áp dụng chuẩn mực Basel 2.

Mục tiêu năm 2020, Bac A Bank sẽ hoàn thành các chỉ tiêu như thu dịch vụ giao ở mức tối thiểu (5,5% doanh thu). Một số vấn đề trọng điểm phải hoàn thành như: Ngân hàng số, Thẻ tín dụng Master Card, Triển khai Basel II.

Quý III/2019, thu nhập lãi thuần của ngân hàng Bắc Á đạt 487,3 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và hoạt động khác đều tăng vọt so với kỳ trước, lần lượt tăng 65% và cao gấp 13 lần.

Tính riêng trong quý III, ngân hàng mẹ BAB lãi 209 tỷ đồng trước thuế, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2018.

Tuy nhiên, do kết quả kinh doanh các quý trước không tốt, nên lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng chỉ tăng 10,5%, đạt 643 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 516 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận 9 tháng của ngân hàng duy trì được mức tăng ổn định so với năm trước một phần do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm. Trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng chỉ trích lập 142 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái trích lập đến 235 tỷ đồng.

Nếu tính cả hai công ty con là Công ty Kiều hối Bắc Á và Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản, lũy kế 9 tháng, lợi nhuận hợp nhất của BAB tăng 10%, đạt 646,2 tỷ đồng, chỉ mới hoàn thành 70% kế hoạch lợi nhuận đề ra trong năm (920 tỷ đồng).