Cụ thể, những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi CMND: 

- CMND hết thời hạn sử dụng;

- CMND hư hỏng không sử dụng được;

- Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

- Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thay đổi đặc điểm nhận dạng. Còn đối với trường hợp bị mất CMND thì phải làm thủ tục cấp lại.

Ngoài ra, theo điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm quy định quản lý, nếu thuộc trường hợp phải đổi/cấp lại CMND mà không đi đổi/cấp lại, người dân sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 200.000 đồng.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2021, CMND và Căn cước công dân mã vạch đã không còn được cấp và thay thế bằng thẻ Căn cước công dân gắn chip. Do đó, nếu thuộc đối tượng đổi hoặc cấp lại CMND, người dân phải đổi sang Căn cước công dân gắn chip.

Nếu người dân thấy mình thuộc đối tượng tại Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014 thì nên chủ động xin đổi/cấp lại Căn cước công dân gắn chip để thuận tiện cho các giao dịch với cơ quan Nhà nước, ngân hàng…

Điều 23. Các trường hợp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

1. Thẻ Căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây:

a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này;

b) Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

c) Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

d) Xác định lại giới tính, quê quán;

đ) Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

e) Khi công dân có yêu cầu.

2. Thẻ Căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

a) Bị mất thẻ Căn cước công dân;

b) Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam

Link nguồn: https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/khi-nao-khong-doi-cmnd-sang-cccd-gan-chip-bi-phat-570-29518-article.html