Cùng W88 Mobi điểm lại Các tính năng ẩn của Python

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình dễ dàng và bao hàm nhiều ý nghĩa. Dễ hiểu và dễ khám phá, đó là tất cả những gì về Python. Tuy nhiên, có một số tính năng Python ít được biết đến hơn mà bạn có thể không biết. Vì vậy, chúng ta hãy đi sâu vào "Các tính năng ẩn của Python".

a-1637154059.png

Thuật ngữ ẩn được sử dụng một cách lỏng lẻo để chỉ các tính năng thường là duy nhất đối với Python hoặc không được biết đến nhiều. Dưới đây là một số tính năng Python mà bạn có thể chưa biết.

1) Conditional Assignment

Là người mới bắt đầu, bạn có thể quen thuộc với các điều kiện Python, if, if-else, và hơn thế nữa. Ngoài ra, bạn có thể đã làm việc với “if-else” thông minh được gọi là toán tử điều kiện ternary. Điều đó cho thấy, Conditional Assignment là gì? Hãy cùng kiểm tra điều này:

X =3 if (y == 1) else 2

Nó thực hiện chính xác những gì chúng ta cho là vậy. Nó có nghĩa là "Gán 3 cho x nếu y là 1 khác gán 2 cho x". Không phải là nhanh chóng và dễ dàng hơn là viết một khối if-else?

2) For...else

For ... else là một cách hiệu quả nếu sử dụng điều kiện với vòng lặp for. Chủ yếu chúng ta sử dụng vòng lặp For để lặp lại chuỗi và tìm nạp một phần tử. Vì vậy, để kiểm tra xem phần tử đó có tồn tại hay không, chúng ta thường sử dụng cờ boolean. 

Câu lệnh else được thực thi nếu vòng lặp đã được hoàn thành mà không bao giờ gọi break. Điều đó thật dễ dàng, phải không?

3) Định dạng chuỗi

Nhiều khi bạn muốn định dạng chuỗi theo yêu cầu của mình và việc sử dụng nối chuỗi làm cho dòng code trở nên xấu xí. Đây là nơi xuất hiện của Định dạng chuỗi, Kiểm tra điều này.

Khả năng đọc của điều này chắc chắn cao hơn so với việc tạo một chuỗi lớn bằng cách nối các chuỗi nhỏ hơn với các biến.

4) Xử lý các Key bị thiếu trong Dictionary

Điều gì sẽ xảy ra nếu Key để truy cập Dictionary bị thiếu? Bùm! Liệu bạn đã nhận ra lỗi mình mắc phải… Nếu một subclass của dict xác định một phương thức __missing __ () và Key không có mặt, thì thao tác d [key] sẽ gọi phương thức đó với key làm đối số. Sau đó, thao tác d [key] trả về hoặc đưa lên bất cứ thứ gì được trả về hay đưa lên bởi lệnh gọi __missing __ (key). Không có thao tác hoặc phương thức nào khác gọi __missing __ (). Nếu __missing __ () không được xác định, KeyError sẽ xuất hiện. __missing __ () phải là một phương thức; nó không thể là một instance variable. Kiểm tra điều này.

5) Argument Unpacking

Không thể List unpacking khi được sử dụng trên một hàm số; Python không tự nhiên unpack một list hoặc một tuple khi nó được truyền cho một hàm. Điều này là do nó có thể gây ra sự mơ hồ: tùy thuộc vào nhà phát triển để chỉ định khi nào việc này phải được thực hiện. 
Điều kỳ diệu được thực hiện bởi các star operator. Python cũng có star operator, được sử dụng để unpack dictionaries về mặt ngữ nghĩa:

Trong trường hợp này, Python sẽ khớp các key của dictionary với tên của các arguments trong hàm. Để điều này hoạt động, các key của dictionary phải khớp với tên của các đối số.

Hy vọng bạn thích khám phá các tính năng ẩn của Python! Bạn muốn tìm hiểu thêm về Python? Hãy thử ứng dụng của chúng tôi, W88Mobi và khiến việc học Python trở nên thú vị hơn. 
 

Link nội dung: https://hanghoathuonghieu.vn/cung-w88-mobi-diem-lai-cac-tinh-nang-an-cua-python-a23243.html