Vi phạm về nợ thuế, CMISTONE Việt Nam bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Sau khi rà soát, kiểm tra, Cục Thuế TP. Hà Nội đã quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP CMISTONE Việt Nam do các vi phạm về nợ thuế.

Theo thông tin tôi mới đọc được trên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, mới đây, Cục thuế TP. Hà Nội có văn bản về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP CMISTONE Việt Nam (CMI/UPCoM) do Công ty có số tiền thuế quá hạn nộp. Tổng cộng số tiền thuế nợ và tiền chậm nộp của công ty này lên đến gần 16 tỷ đồng.

cmistone-1642059382.jpg

CMISTONE Việt Nam bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn. Ảnh: Tài chính Doanh nghiệp.

Được biết, cuối năm 2021, Công ty CP CMISTONE Việt Nam cũng đã phải nhận quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do chậm công bố thông tin theo quy định. Những văn bản mà Công ty CP CMISTONE Việt Nam chưa công bố bao gồm Báo cáo tài chính quý 4/2018, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Báo cáo tài chính quý 1/2019, Báo cáo thường niên 2018 và 2020.

Trước đó, Công ty này cũng công bố chậm một số văn bản gồm Báo cáo tình hình quản trị năm 2016, BCTC quý 4 và kiểm toán năm 2016, Báo cáo thường niên 2016, BCTC bán niên soát xét 2017, BCTC riêng và hợp nhất quý 3/2017, báo cáo về việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 13 ngày 13/09/2017, Báo cáo thường niên 2017, BCTC soát xét bán niên riêng và hợp nhất năm 2018, BCTC riêng và hợp nhất quý 3/2018, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, Báo cáo thường niên năm 2019, BCTC quý 2/2020 công ty mẹ và hợp nhất và gần đây nhất là báo cáo về Thay  đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21/02/2019.

Đối với những vi phạm về công bố thông tin, Công ty CP CMISTONE Việt Nam đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng.

Theo tôi tìm hiểu được biết, Công ty CP CMISTONE Việt Nam tiền thân là Công ty CP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp được thành lập vào năm 2007. Trước đây, công ty là thành viên của Tập đoàn Cavico Việt Nam với các cổ đông sáng lập là các công ty trong hệ thống Cavico như: Cavico xây dựng Cầu hầm, Cavico xây dựng Thủy điện, VIMICO... Lĩnh vực xây lắp, khai thác, sản xuất chế biến đá, khoáng sản là một trong những lĩnh vực chủ chốt của công ty.

Năm 2012, khi Tập đoàn Cavico tan rã và rơi vào nợ nần, các cổ đông sáng lập của hệ thống Cavico cũng rút hết vốn và Công ty CP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp chính thức đổi tên thành Công ty CP Cmistone Việt Nam như hiện nay.

Đọc thêm thông tin tại link bài: https://doanhnghiephoinhap.vn/ngung-su-dung-hoa-don-cua-cmistone-viet-nam-de-cuong-che-thue.html

Link nội dung: https://hanghoathuonghieu.vn/vi-pham-ve-no-thue-cmistone-viet-nam-bi-cuong-che-ngung-su-dung-hoa-don-a23324.html