Sản phẩm TPBVSK Ích Cốt Vương quảng cáo sai sự thật, lừa dối NTD về công dụng

Lê Gấm
Bài viết: 47

Những ai đang sử dụng sản phẩm TPBVSK Ích Cốt Vương thì lưu ý thông tin này. Để an toàn sức khỏe, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm mọi người không nên mua PBVSK Ích Cốt Vương trên các website mà Cục An toàn thực phẩm đã cảnh báo nhé.

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm nhận được phản ánh của báo chí và phát hiện trên các website/facebook: https://ichcotvuong.com, https://facebook.com/Ích-cốt-vương-106394387900838, https://vimece.com, https://quaythuocvienquany.com, https://bachthaoduocmp.vn quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích cốt vương vi phạm quy định: nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; Sử dụng hình ảnh, tên, thư tín của bác sỹ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

20211209121250-10su-that-ve-cong-dong-dksp-bai-1-phan-noi-ich-cot-vuong-cua-162320803670746038077-1639035665.jpg
Sản phẩm TPBVSK Ích Cốt Vương vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo. (Ảnh: Nguồn Internet)

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ EEK (địa chỉ: Số 25 đường Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ EEK không thừa nhận các website nêu trên của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ EEK, Công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Ích cốt vương trên các website nêu trên.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong lúc các cơ quan chức năng xác minh vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Ích cốt vương quảng cáo vi phạm trên các website nêu trên.

Nguồn bài viết: https://vfa.gov.vn/tin-tuc/canh-bao-ve-viec-san-pham-thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-ich-cot-vuong-dang-duoc-quang-cao-vi-pham-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-quang-cao.html