Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm SHIN KANRYO

Nguyễn Huyền
Bài viết: 76

Tôi vừa đọc thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) được biết, đơn vị này đã có Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SHIN KANRYO.

Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành Quyết định số 181/QĐ-ATTP ngày 16/6/2021 về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe SHIN KANRYO (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6577/2020/ĐKSP ngày 16 tháng 7 năm 2020) cấp cho Công ty Cổ phần S.P.M có địa chỉ tại: Lô 51, khu công nghiệp Tân Tạo, đường số 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

van-ban-1623919305.JPG

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Công ty Cổ phần S.P.M, phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, các phòng liên quan thuộc Cục An toàn thực phẩm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.