Năm tài chính 2019 đã kết thúc, lãnh đạo 4 ngân hàng TMCP Nhà nước gồm BIDV (mã CK: BID), Vietcombank (mã CK: VCB), VietinBank (mã CK: VTG) và Agribank đã có những chia sẻ sơ bộ về kết quả kinh doanh ấn tượng.

Cụ thể, ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV, cho biết năm 2019, tổng tài sản ngân hàng đạt trên 1,45 triệu tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng đạt 12,4%, tập trung vào lĩnh vực ưu tiên. Trong năm, ngân hàng cũng có 2 lần hạ lãi suất hỗ trợ các lĩnh vực ưu tiên, hoàn thành bán vốn cho KEB Hana Bank. Với những lần hạ lãi suất như trên, doanh thu giảm gần 1.000 tỷ đồng. 

Năm 2019, tổng tài sản ngân hàng BIDV đạt trên 1,45 triệu tỷ đồng.

Còn theo chia sẻ của ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, lợi nhuận ngân hàng năm 2019 đạt kỷ lục, về đích tỷ đô trước một năm so với mục tiêu đề ra, tín dụng tăng 16% - là mức tăng cao nhất trong các tổ chức tín dụng lớn ở Việt Nam. Đề án tái cơ cấu Vietcombank hoàn thành tiến độ. Nợ xấu dưới 0,8%, thấp hơn rất nhiều mức bình quân 1,89% của ngành ngân hàng.

Chỉ tính riêng hết quý III/2019, nhà băng này đã đạt lợi nhuận trước thuế 17.250 tỷ đồng, tăng 51,9% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 85,4% kế hoạch năm 2019.

Lợi nhuận hợp nhất đạt 17.592 tỷ đồng, tăng 50,6% so với cùng kỳ, đạt 85,8% kế hoạch năm 2019. 

Năm 2019, ngân hàng cũng có 3 lần giảm lãi suất tiền vay với 2 lần giảm cho 5 lĩnh vực ưu tiên và một lần giảm 0,5%/năm cho tất cả doanh nghiệp có dư nợ tại ngân hàng.

Trong khi đó, chia sẻ về kết quả kinh doanh năm 2019, Chủ tịch HĐQT VietinBank, ông Lê Đức Thọ cho biết một số chỉ tiêu nổi bật như thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 43% so với năm 2018; tỷ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu hoạt động, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,2%, giảm đáng kể so với cuối năm 2018 (1,59%), tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 120%, tăng mạnh so với tỷ lệ 93% của năm 2018. 

Đáng chú ý, lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 đạt gần 11.500 tỷ đồng, tăng trên 26% so với kế hoạch, tăng 83% so với năm 2018. 

Trước đó, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế trong năm 2019 khoảng 9.500 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước. Riêng ngân hàng mẹ đạt khoảng 9.000 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 2-5%; dư nợ tín dụng tăng 6-7%; nguồn vốn huy động tăng 10- 12%.

Như vậy, so với những mục tiêu được ĐHĐCĐ đề ra, VietinBank đã vượt kế hoạch ở nhiều chỉ tiêu quan trọng. 

VietinBank cũng cho biết, ngân hàng dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2020 của ngân hàng sẽ tăng 10% trở lên so với năm 2019. Theo đó, lợi nhuận năm 2020 của ngân hàng ít nhất phải đạt 12.600 tỷ đồng. Tổng tài sản năn 2020 dự kiến tăng 6-8%, tín dụng tăng khoảng 8-10%, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. 

Trong khi đó, Tổng giám đốc Agribank Tiết Văn Thành tiết lộ năm 2019, vốn huy động của ngân hàng Agribank tăng 13,6%, tín dụng tăng 11,7%, tổng tài sản lên 1,42 triệu tỷ đồng, nợ xấu về 1,46% và đã mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC, lộ trình xử lý nợ xấu sớm hơn 2 năm. Agribank cũng xếp 142/150 ngân hàng lớn nhất châu Á.

Năm 2019, ngân hàng có 2 lần giảm lãi suất cho vay, hướng vốn vào nông nghiệp, các lĩnh vực ưu tiên.

Ông Thành cho biết thêm hiện vốn điều lệ ngân hàng là hơn 30.000 tỷ đồng, thấp nhất trong hệ thống các ngân hàng TMCP Nhà nước, nhưng quy mô tín dụng đứng đầu thị trường. Năm 2020, ngân hàng đặt mục tiêu quan trọng là cổ phần hóa.