Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Tổng Công ty Lâm nghiệp và Tổng Công ty Chè Việt Nam. 

Theo đó, trong phần "tồn tại, vi phạm, khuyết điểm tại địa phương", Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một số vấn đề liên quan đến việc UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt các dự án trên địa bàn, trong đó có Dự án sân golf Hòa Bình – Geleximco do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội - Geleximco làm chủ đầu tư.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ký ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra. Ảnh: Thanhtravietnam.vn

Cụ thể, UBND tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án sân golf Hòa Bình – Geleximco trên diện tích 140,13 ha đất trồng rừng của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình (đã có Quyết thu hồi 61,5 ha) để giao cho nhà đầu tư xây dựng sân golf chưa đúng với Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch sân gofl đến năm 2020.

Cũng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, ngoài vấn đề tại Dự án sân golf Hòa Bình – Geleximco, UBND tỉnh Hòa Bình còn phê duyệt cho xây viện dưỡng lão và công viên tâm linh Vĩnh Hằng trên hơn 66 ha đất của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình (là đất được Thủ tướng phê duyệt cho Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình giữ lại sau cổ phần hóa).

Đáng chú ý, dự án công viên tâm linh Vĩnh Hằng cũng không có trong quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; không có trong Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Hòa Bình.

Ảnh chụp Thông báo Kết luận số 238/TB-TTCP

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra, UBND tỉnh Hòa Bình và UBND các huyện trực thuộc đã cấp phép đầu tư các dự án trên 263,43 ha đất trồng rừng của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình (Tổng công ty Lâm nghiệp) và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều hộ dân nhận khoán 280,94 ha đất rừng là trái với quy định nhà nước - không cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân trên đất nông, lâm trường.

Từ đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Hòa Bình rà soát lại việc thu hồi đất lâm nghiệp để cấp phép các dự án đầu tư viện dưỡng lão, công viên tâm linh Vĩnh Hằng huyện Kỳ Sơn, khu nhà ở sinh thái huyện Lương Sơn.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Hòa Bình báo cáo Thủ tướng cho ý kiến về việc xây dựng sân golf Hòa Bình - Geleximco trên đất rừng.

Nguồn: https://thanhtra.gov.vn/web/guest/xem-chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/Content/thong-bao-ket-luan-thanh-tra-viec-chap-hanh-phap-luat-trong-quan-ly-va-su-dung-at-ai-trong-o-co-at-co-nguon-goc-tu-nong-lam-truong-quoc-doanh-theo-chi?6364017