Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2019. 

Theo đó, tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản nhà băng này đạt 68.980 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 105% kế hoạch đề ra. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 40.919 tỷ đồng đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng huy động vốn đạt 51.965 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. 

Năm 2019, ước tính lợi nhuận trước thuế của VietBank đạt 613 tỷ đồng.

Năm 2019, lợi nhuận trước thuế của VietBank đạt 613 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, đạt 114% so với kế hoạch.

Cũng trong năm này, Vietbank chính thức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt áp dụng tiêu chuẩn quốc tế Basel II trước thời hạn vào tháng 11/2019.

Năm 2019, ngân hàng cũng đã hoàn tất kế hoạch tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ mới lên mức hơn 4.256 tỷ đồng, thông qua phát hành gần 91 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hơn 9,7 triệu cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động. 

Năm 2020, Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng ít nhất 40% so với 2019.

Trước đó, quý 3/2019, hầu hết các mảng kinh doanh của ngân hàng VietBank đều có lãi khả quan giúp tổng thu nhập hoạt động tăng 50% so với cùng kỳ đạt 458 tỷ đồng. Chi phí hoạt động gần như không tăng, chi phí dự phòng tăng nhưng cũng ở mức rất thấp, chỉ 15 tỷ. Theo đó, LNTT của VietBank trong quý 3 đạt 180 tỷ, tăng 79%; LNST đạt 143 tỷ, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ.