Danh sách 76 nhà thuốc, quầy thuốc phục vụ người dân trong thời gian giãn cách xã hội ở Hà Nội

Hoàng Nga
Bài viết: 60

Trong thời gian giãn cách xã hội, thành phố Hà Nội sẽ có 76 điểm bán lẻ thuốc phục vụ người dân.

Vừa qua, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành văn bản số 11526/SYT-NVD về việc đảm bảo công tác bán lẻ thuốc phục vụ nhân dân. Sở Y tế thông báo danh sách nhà thuốc, quầy thuốc trong bệnh viện trực thuộc Sở Y tế; các nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân bán lẻ thuốc phục vụ nhân dân trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Trong 76 điểm bán lẻ thuốc, có 37 nhà thuốc, quầy thuốc trong bệnh viện; 14 nhà thuốc, quầy thuốc thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây; 14 điểm bán thuốc của Công ty cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Hà Nội và 11 nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân.

Sở Y tế đề nghị các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội, Công ty Cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Hà Nội, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây tăng cường nguồn cung, dự trữ đầy đủ thuốc. Đồng thời, các nhà thuốc, quầy thuốc bố trí cán bộ trực bán thuốc 24/24 giờ để phục vụ người dân trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Danh sách 76 nhà thuốc, quầy thuốc phục vụ người dân trong thời gian giãn cách xã hội:

1-1627635627.JPG
2a-1627635628.JPG
3-1627635628.JPG
4-1627635628.JPG
5-1627635628.JPG
6-1627635627.JPG
7-1627635628.JPG

Trong thời gian giãn cách xã hội, người dân lưu ý chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết theo quy định và áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn. 

Nguồn: https://soyte.hanoi.gov.vn/hoat-dong-nganh/-/asset_publisher/4IVkx5Jltnbg/content/ha-noi-74-iem-ban-le-thuoc-phuc-vu-nguoi-dan-trong-nhung-ngay-thuc-hien-cach-ly-xa-hoi