Ngày 08/07/2021, Thanh tra Bộ Y tế đã ký quyết định số 21/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Liên doanh dược phẩm TPP-FRANCE do đã thực hiện hành vi kinh doanh sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Liverone có nội dung ghi nhãn không đúng với các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

1625829736-liverone-1626083723.jpg
Sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Liverone có nội dung ghi nhãn không đúng với các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Liên doanh dược phẩm TPP-FRANCE đã vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 31, Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá: “Hàng hóa có nhãn (kể cả tem hoặc nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa”.

Theo đó, Công ty CP liên doanh dược phẩm TPP-FRANCE không theo dõi độ ổn định của sản phẩm theo quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 22 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Công ty CP liên doanh dược phẩm TPP-FRANCE bị phạt tổng số tiền 25.750.000 cho 2 hành vi vi phạm.

Nguồn bài viết: https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=8448